WERKtaal


WERKtaal.

Afbeelding WERKtaal-onderdelen

Beroepskeuzetest Eigen bedrijf CV- en sollicitatietraining Vaktalen Vaktalen Vaktalen Vaktalen WERKtaal

Goed kunnen functioneren op de arbeidsmarkt lukt het best bij een optimaal gebruik van de Nederlandse taal. Het taalonderwijs komt het best tot zijn recht bij een directe relatie met de praktijk waarin de cursist leert en werkt, de werkvloer.

ABC in Beweging staat midden in de praktijk. Eerst weten wat je wilt. Dan voldoen aan de eisen van je beroepskeuze. Daarna succesvol solliciteren. En later een baan en mogelijk op weg naar een eigen bedrijf.

ABC in Beweging heeft een cursus voor u. Bent u op zoek, (werk)student of sollicitant?
Wij hebben de cursus die voor u werkt. Onze cursussen bestaan uit:

  • WERKboek op zoek naar WERK.
  • Klassiek en Digitaal WERKmateriaal.
  • Luister- en spreekoefeningen doeltaal WERKpraktijk.
  • Rollenspelen WERKvloer.
  • Certificaat, Diploma, Contract, Baan, Eigen bedrijf?

Wij werken voor u met de cursussen beroepskeuzetest, CV- en sollicitatietraining, taaltrainingen AKA, VCA, taxi, schoonmaak, elektriciteit, schilderen en een eigen bedrijf.

ABC in Beweging werkt met een persoonlijke benadering voor een beter resultaat. Interesse? ABC in Beweging stemt met maatwerk het aanbod af op uw persoon. Gebruik ons contactformulier om uw wensen kenbaar te maken.